Καλώς ήλθατε

image

Ελληνική Εταιρεία Ανθρωπιστικής Συνθετικής Θεραπευτικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας (ΕΕΑΣΘΣΨ)

Η Ελληνική Εταιρεία Ανθρωπιστικής Συνθετικής Θεραπευτικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας (ΕΕΑΣΘΣΨ) ιδρύθηκε το 2002 ως μη κερδοσκοπική εταιρεία και δέχεται ως επαγγελματικά μέλη της άτομα εκπαιδευμένα στη Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία. Σε συνεργασία με το Κέντρο Δια βίου Μάθησης 1 Athens Synthesis (www.greekta.gr) διοργανώνουν ομιλίες με ελεύθερη είσοδο και σχετικού περιεχομένου ενώ διοργανώνει ομάδες χαμηλού κόστους ή δωρεάν για άπορους ή χαμηλού εισοδήματος. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944756051.

Αρχή

Συνθετική Ψυχοθεραπεία

image

Τι είναι

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (ΕΑΙP), η συνθετική ψυχοθεραπεία εφαρμόζει, πρωταρχικά, μια ιδιαίτερη πρακτική, με έμφαση στην ενιαία προσέγγιση των ατόμων. Κατά συνέπεια, το επίκεντρό της βρίσκεται στην κατάλληλη και αποτελεσματική ανταπόκριση προς το άτομο σε συναισθηματικό, πνευματικό, γνωστικό, συμπεριφοριστικό και σωματικό επίπεδο. Σκοπός της είναι να διευκολύνει τη σύνθεση, με τρόπο ώστε να μεγιστοποιούνται οι αξίες της ύπαρξης και της λειτουργικότητας ενός ατόμου σε ενδοψυχικό, διαπροσωπικό και κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο, δίνοντας παράλληλα τη δέουσα προσοχή στα προσωπικά όρια και τους εξωτερικούς περιορισμούς που ισχύουν για κάθε άτομο.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι κοινώς αποδεκτό ότι η σύνθεση είναι μια διαδικασία κατά την οποία πρέπει να δεσμευτούν και οι θεραπευτές. Γι' αυτό τον λόγο, αναγκαία προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη του προσωπικού συνθετικού μοντέλου κάθε θεραπευτή. Ωστόσο, είναι, επίσης, κοινώς αποδεκτό, ότι πέρα από την προσωπική ανάπτυξη του θεραπευτή, υπάρχει ανάγκη για μια δέσμευση σχετικά με την επιδίωξη της γνώσης στον τομέα της ψυχοθεραπείας και των σχετιζομένων πεδίων της. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Συνθετική Ψυχοθεραπεία (EAIP) ορίζει "Συνθετική" οποιαδήποτε μεθοδολογία και προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία, που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ή αναπτύσσεται προς έναν εννοιολογικά συνεκτικό, ηθικό, θεωρητικό συνδυασμό δύο ή περισσότερων συγκεκριμένων προσεγγίσεων ή/και αντιπροσωπεύει το ίδιο το πρότυπο σύνθεσης. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθετικοί ψυχοθεραπευτές έχουν μια ιδιαίτερη δεοντολογική υποχρέωση να αναπτύξουν διάλογο με συναδέλφους διαφορετικών προσανατολισμών και να ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις στον χώρο.

Αρχή

Βιβλία

Αρχή

Κώδικας Δεοντολογίας

Image 01

Οι αμοιβαία συμπεφωνημένες αρχές δεοντολογίας και τα αποδεκτά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς αποτελούν, για κάθε επάγγελμα, ένα γερό θεμέλιο προστασίας, που δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες και στους πελάτες τους να λειτουργούν βάσει ενός καθορισμένου πλαισίου συνεργασίας και εντός των συμπεφωνημένων ορίων. Με τον τρόπο αυτό τεκμαίρεται και επικυρώνεται η επαγγελματική ακεραιότητα και αξιοπιστία.

Ο καθορισμός αρχών δεοντολογίας και η παροχή ενός κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς αποτελεί ένδειξη υπευθυνότητας για κάθε επαγγελματικό σώμα, καθώς, με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται τόσο η πειθαρχία των μελών του όσο και η ευημερία των πελατών που εξυπηρετούνται από τα εν λόγω μέλη. Κάθε σώμα ή φορέας επαγγελματιών στο πεδίο της συμβουλευτικής μέσα στα πλαίσια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά και αλλαχού, επωφελείται τελικά από το φάσμα των δεοντολογικών αρχών και των κωδίκων που παρέχονται συλλογικά. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται ο βίος και η πρακτική κάθε επαγγελματικού σώματος ή φορέα και εκτιμώνται η ανομοιότητα και η διαφορά.

Το Επαγγελματικό Σώμα των Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών στη Σκωτία (COSCA) θέτει τις υπηρεσίες της στην κοινότητα συμβουλευτικής της Σκωτίας. Η παρούσα έκθεση των δεοντολογικών αρχών και του κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς πηγάζει, και θα επανεξετάζεται τακτικά, υπό το πρίσμα της συλλογής εμπειρικών δεδομένων από την ίδια την COSCA, σχετικά με τα διλήμματα που προκύπτουν, των ειδικών τοπικών περιστάσεων και του εσωτερικού διαλόγου. Αποτελεί, επίσης, ένδειξη αναγνώρισης του συλλογικού αιτήματος του σώματος των μελών για τη θεσμοθέτηση και καθιέρωση των στοιχείων προστασίας και των προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς που προσδοκούν, τόσο οι πελάτες του, όσο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η τήρηση της παρούσας Έκθεσης Δεοντολογικών Αρχών και του Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς αποτελεί προϋπόθεση για κάθε άτομο ή οργανισμό μέλος της COSCA. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Έκθεσης Δεοντολογικών Αρχών ή του Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης της Διαδικασίας Καταγγελίας της COSCA.

Για να διαβάσετε τον Κώδικα Δεοντολογίας πατήστε εδώ.

Αρχή

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Επίσης μπορείτε να μας καλέσετε στο 6944756051.

Φόρμα επικοινωνίας

Αρχή